Privacybeleid

Privacy protocol AVG
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving.
Als cliënt is het goed om te weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens te herleiden zijn naar een persoon. Wij horen toestemming te vragen om gegevens te verwerken en hebben deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
Wij vragen alleen gegevens die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens worden passend beveiligd. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Het doel van verslaglegging is:
– registratie van de geleverde zorg
– naslag om verantwoorde zorg te kunnen leveren
– mogelijkheid om verantwoording af te leggen over gegeven zorg
– mogelijkheid om geboden zorg financieel af te handelen

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
– personalia, identificatiegegevens
– financiële en administratieve gegevens
– lactatiekundige en osteopathische gegevens
– psychologische en medische gegevens

De cliënt heeft het recht om haar gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan zij de zorgverlener verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen.
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met gegevensverwerking te maken hebben. De cliënt heeft het recht deze gegevens te ontvangen. Wanneer de cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan zij dit kenbaar maken. Wanneer wij het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners willen sturen moet daarvoor toestemming gevraagd worden. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Wij hebben beroepsgeheim, gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. De cliënt dient hiervoor toestemming te geven.

Registratienummers
Hester Visser lactatiekundige IBCLC
email: info@bizziemammae.nl
telefoon: 06 – 28 24 78 94
IBCLC: L-108591
NVL: 74517
KvK: 68509995
IBAN: NL 82 SNSB 0946 9904 76

Anne Kuilboer
email: info@osteopathiekuilboer.nl
telefoon: 06 – 10 13 15 79
bezoekadres: Holenweg 14G
1624 PB Hoorn

Hulp nodig?

© Copyright - Mam & B | Webdesign Logo2go